Ruilen en retourneren

Als u niet honderd procent tevreden bent, kunt u tot 14 dagen na de afleverdatum ons laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden en de producten retourneren. De termijn gaat in op de dag na de ontvangstdatum en verloopt 14 dagen later.  1

In de periode dat de goederen bij u zijn, mag u deze wel passen, maar niet dragen. Bij gebruikssporen op het product kunnen wij helaas niet tot vergoeding overgaan. De kosten van het retourneren zijn voor uw eigen rekening. Bij ongefrankeerde pakketten of onvoldoende gefrankeerde pakketten brengen wij deze kosten bij u in rekening. Wij raden u aan de pakketten verzekerd en voorzien van handtekening te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/ of beschadigde pakketten.

Download hier het retourformulier Pantoffelpaleis vergoedt alle betalingen van u, als consument, inclusief eventuele leveringskosten door Schoenen in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u als consument, ons de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor u, als de consument. Als u, als consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

In de Algemene Voorwaarden staat precies beschreven wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van consument en winkelier. U kunt hier de Algemene Voorwaarden Verkoop op Afstand van Waardijk Schoenen BV doorlezen en downloaden.